NLF / Seilfly / Invitasjon til IK-2 kurs i september
Steinar Øksenholt
Arkivbilde fra GSFKs web

Sikkerhets- og Utdanningsutvalget (SUK) har gleden av å invitere til IK-2 kurs på Starmoen helgen 9.-11. september. Kursets faglige del starter opp lørdag kl 09:00 og avsluttes søndag ca kl 16. Innholdet i kurset er både praktisk flyging og teoretisk/forelesning knyttet til solosjekk, skolesjekk, flytypeutsjekk og mer fokus på grunnkurs II øvelser. Kurst er obligatorisk for oppgradering fra IK-3 til IK-2. Vi vil også sterk oppfordre andre instruktører som har behov for oppdatering å melde seg på. Kurset er også meget godt egnet for instruktører som vil gjenoppta sin instruktørrettighet etter at denne har vært utløpt i noe tid.

Prisen for kursdeltakelse inklusiv kost, losji og kursmateriell er kr. 800,- Flygingen betales i h.h.t. gjeldende prisliste for Ole Reistad Senter (slep og seilflyleie). Deltakere på IK2 kurset betaler ikke brukertilskudd på ORS i fbm. flygingen på kurset.
Instruktørhåndboken utgave 8 og Seilflyhåndboken, er naturlige utgangspunkt og må medbringes av deltakeren.
Påmelding gjøres til S/NLF innen 5. september.

Ved et minimum på 5 påmeldte deltakere gjennomføres kurset. Benytt ett av følgende tre (3) alternativer for påmelding;

S/NLFs webside: http://www.nak.no/seilfly/pamelding_kurs/pamelding_ik2.asp
E-post:  snlf@nak.no (merkes påmelding IK-2)
Tlf: Steinar Øksenholt (fagsjef) på tlf 99 57 75 98

Disse er påmeldt per dags dato: http://www.nak.no/seilfly/pameldte_kurs/pameldte_ik2.asp

S/NLF ønsker med dette velkommen til kurs!