NLF / Seilfly / NM i gang på Starmoen
51380

Årets NM er i gang på Starmoen ved Elverum.  Som i fjor er det to klasser, - "Klubb" uten vannballast og "Åpenklasse" med vannballast. På første konkurransedag slo konkurranseleder Leif Jørgen Ulvatne til med en heftig oppgave, til første dag å være. 447 kilometer for Åpneklasssen og 353 kilometer i Klubbklassen, på en dag med vanskelig termikk på en blå dag uten skydannelse. Ikke mindre imponerende at både Ole John Aske og Jo Inge Bjørø i åpneklassen kom rundt hele oppgaven. Også i Klubbklassen ble det gyldig dag selv om ingen fullførte oppgaven. Kato Kvitne ( bildet) vant dagen i denne klassen. Følg konkurransen her.