NLF / Seilfly / Norges Luftsportsforbund søker driftsleder for Riksanlegget ved Elverum
Tommy Kristiansen

OLE REISTAD SENTER
Norges Luftsportsforbunds rikssenter for seilflyging

Senteret ble offisielt åpnet mai 1989, etter å ha vært i drift med prøvevirksomhet i noen år. Senteret har fått navn etter den norske flypioneren og idrettsmannen Ole Reistad. Seilflysenteret er en del av Starmoen fritidspark utenfor Elverum. Fritidsparken kan by på mangfoldige aktiviteter som golf, travbane, skyting og motoraktiviteter med gokart, bilcross og motorsykkel. Det er fulltids drift ved senteret fra påske og ut september, men også utenom denne perioden er det åpent for både interne og eksterne arrangementer etter avtale.

Vi søker i utgangspunktet deg som har kjennskap til luftsportsmiljøet og gjerne er aktiv innenfor Seilflyging, Motorflyging, eller tilsvarende.

For den rette ligger det gode muligheter for en fleksibel hverdag med varierte arbeidsoppgaver.

Vi tilbyr fast stilling og lønn etter avtale.

Er du den rette, eller kjenner du personer som kan være aktuelle? Ta kontakt med oss på ors@nlf.no