NLF / Seilfly / Revisjon 1, utgave 8 av Instruktørhåndboken
Steinar Øksenholt

S/NLF har i dag 01.06.2012 publisert revisjon 1 til Instruktørhåndboken utgave 8. Dokumentdato på denne revisjonen er 01.05.2012 og inbefatter revisjon av

Kap 0: Innhold, kontrolliste og revisjoner
Kap 3: Øvelse S0 (revidert) og S44 (ny)

Revsijonen inbefatter også tillegg til standard sjekkliste hvor følgende er tatt inn

Standard prosedyre for nødustsprang.

Samtlige av disse revisjonene føres tilbake til Mid-Air ulykken fra i 2009 og to (2) tilrådninger i påfølgende rapport fra Statens Havarikommisjon for Transport (SHT).