NLF / Seilfly / Vedlikehold på Ole Reistad Senter
Steinar Øksenholt

Så er vi i gang med planlagt vedlikehold og oppgradering på Ole Reistad Senter. Både i 2011 og 2012 er det avsatt betydlige beløp i budsjettet som ble vedtatt på seksjonsmøte i april.

I høst ble det gjennomført en anleggsanalyse som dannet grunnlaget for en prioritert vedlikeholdsplan. Vi er nå i gang med prioritet 1 som er adminsitrasjonsbygg og hytter. Administrasjonsbygget - eller anleggets hjerte om du vil - skal få en skikkelig ansiktsøftning innvendig. På bildet ser du sålen til det som skal bli utvidelse av dagens kjøkken og spiserom. På hyttene skal gulv og innredninger friskes opp. Til sesongstart i mars skal arbeidene etter planen stå ferdig.