NLF Camo

NLF / Seksjon / NLF Camo

Luftsportstinget 2015

Seksjonsmøter og ting ble gjennomført på Gardermoen 21. og 22. mars.
Samtlige protokoller fra tinget samt seksjonsmøtene legges fortløpende ut etter hvert som de er ferdig signert.

SPILLEMIDLER TIL UTSTYR 2014

Norges Idrettsforbund (NIF) sender i disse dager ut E-post til klubbene med informasjon om "Utstyrsordningen 2014".

NLF har foretatt noen små endringer på utstyrstypene som klubbene kan søke om, og fått dette godkjent av NIF og Kulturdepartementet.

Bruk av SAM Light datasystem for vedlikeholdsadministrasjon

Alle motorfly i NLF CAO er i kategorien "ukontrollert miljø" så for disse, og for seilfly der eieren har valg denne kategorien frivillig, er tidsregistrering valgfritt. Vi anbefaler uansett alle til å legge inn flytid for å få best mulig oversikt over eget fartøy.  SAM Light fra ASA Ssoftware i Danmark et omfattende system for oppfølging av både fly og komponenter. Ingen systemer blir bedre enn kvaliteten på dataene som legges inn. Derfor oppfordres eiere av fly i "unkontrollert miljø" til å følge opp sin SAM flykonto med korrekte og oppdaterte data. For seilflyene i kontrollert miljø oppdateres alle data utover flytid, av NLF CAO og flyets tekniker.  NLF CAO er pålagt å føre fortløpende kontroll med flytiden til alle tilsluttede seilfly som opererer i "Kontrollert miljø". Disse skal rapportere flytid minst per 1. mai og 1. november hvert år. Eller etter 90 timer/200 starter flytid hvis en av de intreffer før datokravet.