NLF Camo

NLF / Seksjon / NLF Camo

Sekretariatet har flyttet!

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

NLF CAMO – nytt i 2013

Flere fleksible løsninger er stikkord når NLF CAMO går inn i det nye året 2013. Den største nyheten er at gangtidsfleksibilitet for motorfly innføres etter at Luftfartstilsynet har gitt NLF CAMO større handlingsrom. Det blir også mulig for kundene å velge mellom kontrollert og ukontrollert miljø.

Søk om spillemidler til utstyr 2012

Norges Idrettsforbund åpner opp for søknader til utstyrsordningen, ”Spillemidler til utstyr 2012” fra fredag 28. september. Søknadsfrist for klubbene er 8. november 2012. 

Norges Luftsportsforbund har søkt om å få flere utstyrstyper i ordningen. En ny utstyrstype er godkjent: 

Status CAMO for seilfly - Mai 2011

April ble måneden da LT brukte mer tid på å behandle vår revisjon enn vi forventet. Forrige revisjon ( Nr. 12 ) på ca 10 typeprogram ble behandlet på noen få dager. Denne gang gikk det om lag seks uker. Når det er sagt medfører kontrollen fra LT til at våre program blir nøye gjennomgått og kvalitetssikret. Resultatet blir et bedre produkt. Den 5. mai ble NLF CAMO revisjon 13 godkjent. I den ligger seilflytyper som representerer mange seilflyindivider.

Status for seilfly pr. mars 2011

Arbeidet med å ferdigstille de typebaserte vedlikeholdsprogram går etter planen. Disse lages og sendes inn til LT for godkjenning etter hvert som ”N-ARC” for fly av respektive typer forfaller. Vi opplever saksbehandlingen hos tilsynet i Bodø som effektiv og etter forventning. NLF CAMO har i tillegg til de to fast ansatte flyteknikerne, utdannet og innhentet godkjenning fra LT for tre seilflyteknikerne. Disse er formelt innrullet i NLF CAMO som ”reviewstaff” og vil ha oppgaven med å inspisere seilflyene hvert tredje år.

AVREGNING FOR VEDLIKEHOLDSPROGRAMMER

Da NLF etablerte CAMO ble det lagt til grunn en innmeldingsavgift på kr 5.000. Det ble antatt at relativt få fly ville komme over i normal oppfølging fra NLF CAMO i 2010. Det ble derfor besluttet at det ikke skulle være noen separat årsavgift for medlemskap i 2010. I tillegg var det fastsatt at førstegangs gjennomgang og review vil faktureres med kr. 600 per medgått arbeidstime. Utover dette var det for motorfly satt en driftsavgift på kr 1.000 per 50 timer, med et maksimumstak på kr. 10.000 pr år for årsavgift og driftsavgift samlet.