NLF Camo

NLF / Seksjon / NLF Camo

Innmelding og behandlingstid

Vi har en del henvendelser fra flyeiere som vurderer å knytte seg mot NLF CAMO og som lurer på om vi har kapasitet til å ta imot dem. NLF CAMO er dimensjonert ut fra den responsen som kom inn innen 1. juli 2010, på brev sendt til alle relevante norske flyeiere våren 2010.

Forberedelser

Det er mye flyeiere kan gjøre selv for å forenkle inngangen i NLF CAMO. Det er mye informasjon som skal innhentes og systematiseres.