NLF / Sportsfly / Nye skjemaer for legeerklæring
Torkell

Nye skjemaer for legeerklæring

Slik ser att av de nye skjemaene ut

Norges Luftsportforbund (NLF) har i samarbeid med Luftfartstilsynet laget nye skjemaer for legeerklæring og egenerklæring for sports-/mikroflygere.

Skjemaene tar utgangspunkt i formatet som brukes for bilførere, men kravene er naturligvis i tråd med de flymedisinske kravene i det nasjonale regelverket (BSL C 1-3). Hensikten med de nye skjemaene er å forenkle legens arbeid og å sikre at det er klart hvilke krav som gjelder til helsen og undersøkelsen. I motsetning til det gamle skjemaet, inneholder det nye skjemaet ingen felter som ikke skal fylles ut. 

NLF har også hatt en dialog med Luftfartstilsynet med henblikk på å forenkle de medisinske kravene for sports-/mikroflygere. Luftfartstilsynet har varslet at et eventuelt forenklingsarbeid vil ta noe tid, og det har derfor vært viktig for NLF å få på plass mer forståeliger skjemaer som understøtter dagens regime på en god måte. 

Skjemaet kan også benyttes for seil- og ballongflygere, men bare for utstedelse av nasjonalt flygebevis. (Innen kort tid vil nasjonale bevis ikke lenger kunne benyttes for utøvere av seil- og ballongflyging.)

De nye skjemaene finner du på denne lenken