NLF / Sportsfly / Nyheter

Det vises til innbydelse til instruktørkurs.

Som allment kjent er det et krav til Flytelefonistsertifikat for å betjene en flyradio i mikrofly.

Her finner du noen lenker til Luftfartstilsynet sin webside som beskriver hva som skal til.

Det blir ingen isbane på Vermundsjøen denne vinteren. Og dermed heller ingen Fly-in gudstjeneste 16. mars. Begge deler gikk, bokstavelig talt, i vasken!

Vi har nå satt strek for innrapportering av aktiviteten i 2013.

Det er rapportert inn 12.618 flytimer og 34.848 starter, fordelt på 315 fly.

Viktig informasjon til alle innehavere av flygebevis på mikrofly !!

Temaer og underlag for de sikkerhetsmøter klubbene er pålagt å gjennomføre årlig er i dag distribuert til klubbene på E-post. Materiellet er utarbeidet av Flytryggingsrådet.

I henhold til NLFs sikkerhetssystem for mikroflyging (Mikroflyhåndboken, versjon 6.2), skal den årlige revisjonen og gjennomgangen av klubbens systemer i år foretas som en egenkontroll av klubbens operative leder, før utgangen av april 2014.

I disse dager gjennomføres det årsmøter i klubbene.

Vi ber klubbene, ved de såkalte "klubbarkivarene" om å oppdatere ny styresammensetning i NLFs database, MeLWin (Medlems- og Lisenssystem for Windows).

Det er fint om dette gjøres rett etter at klubben har avholdt årsmøte i 2014.

På forhånd takk for hjelpen!

Mikroflyseksjonen/NLF ved OPS & opplæringskomiteen innbyr til instruktørkurs for mikroflygere.

Tid og sted: 24. – 27. april 2014, NLFs lokaler, Møllergata 39, Oslo.

De fleste klubber har nå rapportert inn aktiviteten for 2013, men fortsatt mangler det noen innrapporteringer !

Absolutt siste frist for innrapportering er fredag 14. februar!