NLF / Sportsfly / Nyheter
NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

Vi ønsker oss en evaluering av seminaret for instruktører og besiktingsmenn. Hensikten er å få deres mening, høre hva dere fikk igjen for det, og legge føringene til neste gang vi arrangerer seminar.

Det er nå lagt ut 23 hendelsesrapporter for perioden 1.januar til 8.august 2013. Disse er ment å fortelle om hva som kan gå galt, eller hvor vi kan ha en viss risiko.

Gardermoen CTR og omliggende OSLO TMA 2500FT

Fra den 14. november 2013 har Gardermoen fått ny kontrollsone, der større deler av den sør-østlige delen er smalnet inn, slik at det gamle hjørnet ved Sørum kirke er flyttet nesten bort til Frogner kirke.

65 personer var tilstede på seminaret

I løpet av helgen den 9. og 10. november ble det arrangert seminar for instruktører og besiktningsmenn på Comfort Hotel Runway, noen få meter fra vestre rullebane på Gardermoen. Lørdag var seminaret felles for begge gruppene mens de hadde hvert sitt program på søndagen.

Det er mange klubber som starter opp teorikurs for mikroflygere på høsten og våren før hovedsesongen starter. En solid og grundig teoriopplæring er en viktig grunnforutsetning for at man skal bli en dyktig og sikker pilot.

Husk at når et norskregistrert mikrofly skal flys utenfor Norges grense så skal det innhentes tillatelse fra vedkommende lands Luftfartsmyndighet før flyging finner sted. Dette ansvar påviler helt og fullt fartøysjefen.

Påmeldingsfristen for oppdateringsseminaret for instruktører og tekniske besiktningsmenn er passert, og det er 66 påmeldte til seminarene som avholdes på Comfort Hotel Runway, Gardermoen, 9. - 10. november 2013.

Bodø Flyklubb starter denne uken kurs til privatflygersertifikat. Teorikurset er basert på klasseromsundervisning  og vil foregå hver mandag og onsdag kl. 18-22 utover høsten. Hos oss kan du få opplæring til:
• Privatflygersertifikat (PPL-A)
• Mørkeflyging
• Akroflyging