NLF / Sportsfly / Nyheter

De fleste klubbene har nå rapportert inn aktiviteten i klubben for året 2013.

Nils Magne Gilje har nettopp fylt 70 år! Han fikk en hilsen fra hele styret i Mikroflyseksjonen, som ble overrakt av Odd-Tore Ohnstad på den store dagen. Nils Magne har i mange år jobbet i en rekke posisjoner i NAK-NLF, og har hatt verv helt oppe på visepresident-nivå.

Protokoll fra Styremøte Nr 1 2014 i Mikroflyseksjonen er lagt ut Dokumenter => Styreprotokoller 2012 -

Vi har blitt varslet om at det blir endringer i våre forsikringsavtaler, og at det går mot bytte av selskap. Saken er under arbeid i seksjonene og NLF, og vi kommer med konkret informasjon til våre medlemmer når tiden er inne.

Flyger, flykonstruktør, og mikroflyentusiast Georg Fiske er død. Georg døde den 24. desember 2013. Begravelse finner sted den 7. januar 2014, fra Mo kirke i Øvre-Surnadal.

Da er det atter tid for å samle sammen våre totale antall starter og antall flytimer som hver og en av oss har utført i 2013. Som før har arkivaren (eller evt. den klubben har pekt ut) i hver klubb ansvaret for å melde inn starter og timer for alle sine aktive mikrolette luftfartøy til oss.

For de som skal besøke NLF i deres nye lokaler, så har vi laget en liten bildefil som viser hvordan de har det i sine nye kontorer.

Grunnlaget for aktivitetsrapporteringen for 2013 vil bli gjort tilgjengelig på denne webside rett over nyttår!

Vår mangeårige leder av Ops & Opplæringskomité, Tor berg, fyller 70 år den 28. desember. Vi gratulerer så mye med dagen, som tilbringes med hele familien hjemme i Nord-Odal.