NLF / Sportsfly / Nyheter

En tradisjonell julehilsen fra oss i Mikroflyseksjonen. Her er det leder av Aktiviteteskomiteen, Odd-Tore Ohnstad som er ute og hjelper nissen med sine ærend.

Fra Odd-Tore har vi fått denne påminnelsen: I dag er det 110 år siden verdens første motoriserte flygning. Vi har mye å takke brødrene Wright for, som den 17. desember i 1903 klarte å fly 40 meter med motorisert bakkestart samt å komme ned igjen i ett stykke på Kitty Hawk i N. Carolina.

Vår første offisielle mikroflyger i Norge med mikroflybevis nummer 1, og den første Seksjoneleder for mikro, Otto Scharff, fyller 80 år den 16. desember. Vi gratulerer så mye med dagen, som tilbringes med familie i deres feriehus i Italia.

NLF

NLFs sekretariat har flyttet fra Rådhusgata 5b til moderne lokaler i femte etasje i Møllergata 39.
Vår nye adresse er Norges Luftsportforbund, Møllergata 39, 0179 Oslo. Dette er både besøks- og postadresse. E-post: post@nlf.no Telefon 23 01 04 50. I forbindelse med flyttingen har NLF valgt å slutte med telefaks.

Vi ønsker oss en evaluering av seminaret for instruktører og besiktingsmenn. Hensikten er å få deres mening, høre hva dere fikk igjen for det, og legge føringene til neste gang vi arrangerer seminar.

Det er nå lagt ut 23 hendelsesrapporter for perioden 1.januar til 8.august 2013. Disse er ment å fortelle om hva som kan gå galt, eller hvor vi kan ha en viss risiko.

Gardermoen CTR og omliggende OSLO TMA 2500FT

Fra den 14. november 2013 har Gardermoen fått ny kontrollsone, der større deler av den sør-østlige delen er smalnet inn, slik at det gamle hjørnet ved Sørum kirke er flyttet nesten bort til Frogner kirke.

65 personer var tilstede på seminaret

I løpet av helgen den 9. og 10. november ble det arrangert seminar for instruktører og besiktningsmenn på Comfort Hotel Runway, noen få meter fra vestre rullebane på Gardermoen. Lørdag var seminaret felles for begge gruppene mens de hadde hvert sitt program på søndagen.

Det er mange klubber som starter opp teorikurs for mikroflygere på høsten og våren før hovedsesongen starter. En solid og grundig teoriopplæring er en viktig grunnforutsetning for at man skal bli en dyktig og sikker pilot.