NLF / Sportsfly / Nyheter

Det starter kurs i Moss den 8. oktober over 4 tirsdager fra 1800-2100. Mikroflyklubben Øst har kjørt er rekke kurs for mikrofly- og seilflypiloter, men også for modellfly- og hanggliderpiloter.

Oppdateringsseminarene for instruktører og tekniske besiktningsmenn avholdes på Gardermoen, lørdag 9. og søndag 10. november 2013.

Luftfartstilsynet har kommet med anbefalinger med bakgrunn i beste praksis samt BSL F 1-1 §§ 2-12 og 2-13 om forebygging av sammenstøt. Den er utarbeidet i samråd med aktuelle brukergrupper med erfaring fra VFR- flygning over Oslo området.

Luftfartsskolen arrangerer eksamensrettet intensivkurs i privatflyteori med 5 uker klasserom i våre lokaler i Oslo sentrum.
• Kursstart med privatflygerteori i klasserom: Mandag 19. august - eksamen 22. oktober.

Mikroflyseksjonen anmodet i mai/juni eiere av mikrofly om å rapportere inn ønsker og behov knyttet til kaskoforsikring av mikrofly. Av de ca 300 mikrofly som har gyldig flygetillatelse til enhver tid, så var det bare 22 mikroflyeiere som hadde gitt seksjonen en tilbakemelding innen fristen..

NM ble arrangert samtidig med Nordisk i Presisjonsflyging på Starmoen 6. juli 2013. Fullstendig resultatliste er vedlagt artikkelen.

1. plass Kurt E. Norevik
2. plass Håkon Fosso
3. plass Odin Sætre

 

Nordisk mesterskap i Presisjonsflyging ble avholdt på Starmoen flyplass 6. juli 2013. Fullstendige resultatlister er vedlagt nederst i artikkelen.

1. plass: Lars-Inge Karlsson
2. plass: Claes M. Johansson
3. plass: Kurt E. Norevik

 

Luftfartstilsynet har bedt NLF om å bekjentgjøre følgende informasjon om driftsstatus på hindervarsling i form av OCAS på luftspenn i Norge.
Lørdag og søndag 29-30. Juni blir det flytreff på Husodden.