NLF / Sportsfly / Nyheter

Protokoll fra konstituerende styremøte i mikroflyseksjonen, møte #3-2013, avholdt mandag 22. april.

Det nye styret for perioden 2013 til 2015 består av fra venstre Vidar Munkelien, nestleder Stein Erik Lundblad, Mariann Flasnes, leder Kåre Halmeid-Østerud, Philip Evanger og Petter Faye-Lund.

Protokollen fra seksjonsmøtet som ble avholdt lørdag 6. april på SAS Radisson BLU, Gardermoen, finner du her:

Vi har mottatt melding om teknisk svikt i en norsk Ikarus C42B. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

NLF

Tormod Veiby, Jæren Mikroflyklubb, ble tildelt NAKs gullmedalje på Luftsportstinget.

I år skal den årlige revisjonen foretas av en av seksjonens godkjente tekniske besiktningsmenn, innen utgangen av mai 2013. Rapportskjema mv skal sendes inn slik det fremgår av veiledningen.

Også i år er Starmoen Flyplass arena for Elverumsturneringen i fotball. Nærmere 100 lag vil spille og oppholde seg ute på flyplassen disse dagen.

Fra torsdag 6. juni kl 12:00 til søndag 9. juni kl 20:00 vil Starmoen Flyplass derfor i praksis være stengt for flyaktivitet.

En liten del av banen vil holdes åpen med store operative begrensinger for de lokale klubbene. Det vil IKKE bli gitt PPR disse
dagene.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Steinar Øksenholt eller Espen Aarhus ved Ole Reistad Senter / Starmoen Flyplass.

NLF

Med et bidrag på hele 800.000 kroner fra Harald Krogs Minnefond til flytryggingsprosjektet «Stick & Rudder», skal Norges Luftsportforbund (NLF) gjennomføre tiltaket på våren og forsommeren i 2013. Kjernen i prosjektet er en turné hvor to instruktører som kommer i hvert sitt fly og vil gi luftsportsutøverne tilbud om mengdetrening til langt under kostpris.

Vi nærmer oss nå den virkelige aktive delen av sesongen. Da finner mange ut at de må foreta årlig ettersyn på sitt mikrofly, for deretter å kontakte en besiktningsmann som kan gjennomføre årlig besiktning.