NLF / Sportsfly / Nyheter

Vi har registrert at det skjer store endringer av premiene på våre kaskoforsikringer, og vi ser det som nødvendig å forsøke å gjøre noe med situasjonen. For å kunne forhandle med de aktuelle tilbyderne i markedet trenger vi noe informasjon fra flyeierne.

Til operative ledere i klubbene.
Det vises til melding lagt ut på seksjonens webside den 12. april 2013, "Årlig revisjon av klubbene".

Fra Odd Tore Ohnstad har vi fått denne fotoreportasjen fra årets tur.

 

AERO 2013: Norske mikrofly piloter svikter aldri, i år var sikkert 70 mann og et par kvinner med på turen.
Denne gangen var det vår og godt og varmt i sola !

Protokoll fra konstituerende styremøte i mikroflyseksjonen, møte #3-2013, avholdt mandag 22. april.

Det nye styret for perioden 2013 til 2015 består av fra venstre Vidar Munkelien, nestleder Stein Erik Lundblad, Mariann Flasnes, leder Kåre Halmeid-Østerud, Philip Evanger og Petter Faye-Lund.

Protokollen fra seksjonsmøtet som ble avholdt lørdag 6. april på SAS Radisson BLU, Gardermoen, finner du her:

Vi har mottatt melding om teknisk svikt i en norsk Ikarus C42B. Se vedlegg for ytterligere informasjon.

NLF

Tormod Veiby, Jæren Mikroflyklubb, ble tildelt NAKs gullmedalje på Luftsportstinget.

I år skal den årlige revisjonen foretas av en av seksjonens godkjente tekniske besiktningsmenn, innen utgangen av mai 2013. Rapportskjema mv skal sendes inn slik det fremgår av veiledningen.