NLF / Sportsfly / Nyheter

For å fremme vår sport, ønsker NLF å undersøke interessen i klubbene for å innføre en «nasjonal flydag» med lokale aktiviteter hvert år i mai.

NLF

Alle medlemmer er flyttet til Min idrett. Her finner du svar på spørsmål om det nye medlemssystemet Min idrett og Klubbadmin

NLF

Trist var meldinga om at Åge Flatner gikk bort tirsdag 21. januar, berre 71 år gammel. Han omkom i ei flyulykke.

Minneord 

Trist var meldinga om at Åge Flatner gikk bort tirsdag 21. januar, berre 71 år gammel.

Han omkom i ei flyulykke.

Sjøflyhåndbøkene

Ski- & sjøflyutvalget

NLF

På luftsportstinget velges Luftsportstyret. En av styrets oppgaver er å nedsette nødvendige komiteer. I Norges Luftsportforbund er det etablert en ordning hvor komiteer skal fungere i to år fra årsskiftet etter avholdt luftsportsting.

Det er utarbeidet et skjema, «Informasjon, erklæring og fullmakt, og del 2 passasjerinformasjon», heretter kalt «IEF», som fra dags dato skal benyttes ved fl

Foto: Vidar Kilen

Luftfartstilsynet og PAL har igjen utarbeidet Vinterguide og presentasjonsmateriell som gir god informasjon om feller og farer en kan komme ut for ved flyging om vinteren. Målgruppen for dette opplegget er motor- og mikroflygere.

Rundt 60 av mikroinstruktørene i landet var samlet under et interessant seminar på Lillestrøm 2-3 november