NLF / Sportsfly / PersonID erstatter fødselsdato (tidligere sertifikatnummer/medlemsnummer)
Jon Gunnar Wold

PersonID erstatter fødselsdato (tidligere sertifikatnummer/medlemsnummer)

Når du skal signere i loggbøker eller som instruktør autorisere soloflyvninger skal du fra og med dags dato benytte din «PersonID», i tillegg til fullt navn, og navnet må være lesbart. Verken tidligere medlemsnummer i NLF/NAK eller fødselsdato skal anvendes.
Årsaken til at NLF på nytt endrer praksis er at bruk av dette unike nummeret forenkler saksbehandlingen og forkorter tiden det tar før du får saken din ferdigbehandlet.

For førere med EASA-sertifikat (for motorfly, seilfly, ballonger, helikopter) skal flygeren og instruktøren likevel følge de til enhver tid gjeldende felleseuropeiske bestemmelsene med hensyn til bruk av sertifikatnummer i loggbøker. Sertifikatnummerets sammensetning avhenger av praksis i sertifikatutstedende stat.

PersonID finner du i Min idrett under «Min profil»: