NLF / Sportsfly / Tiltak Sportsflyseksjonen jobber med grunnet koronakrisen
Pål S. Vindfallet

Tiltak Sportsflyseksjonen jobber med grunnet koronakrisen

Sportsflyseksjonen får mange hendvendelse om dagen angående  koronakrisen

 

Her er non viktige tiltak det nå jobbes med i Sportsflyseksjonen spesielt.

 

  • Gjennomføring av legeundersøkelser, mange av våre utøvere er over 50 år, og har behov for undersøkelse hvert år (for de som ikke har LAPL, eller høyere..).. Dette er en utfordring for helsevesenet i dagens situasjon, for alle våre utøvere. Hvordan kan dette håndteres fremover?

 

  • Gjennomføring av PFT for å opprettholde «gyldige rettigheter», ref sikkerhetssystemet. PFT er ikke bare et fornyelseskrav, men også et kontinuerlig vedlikeholdskrav for å kunne fly som fartøysjef. Hvordan kan dette håndteres hvis VFR forbudet oppheves, men hvor samtidig helsemyndighetenes klare råd opprettholdes (Dvs, ikke sitte «oppå hverandre» i et fly)..?

 

  • Når det gjelder årlig ettersyn av sportsfly (som eier foretar), og etterfølgende årlig besiktning av teknisk besiktningsmann, så kan dette gjennomføres, forutsatt at man forholder seg til FHI og helsedirektoratets klare føringer mht fare for smitteoverføring. (Som når du går i butikken, eller HVIS du ikke kan gå i butikken..).

Videre info finner du her

 

           NLF Sporstflyseksjonen