Ungdomsutvalget

NLF / Ungdomsutvalget / Ungdomsutvalget

Test

 

Ungdomsutvalget i Norges Luftsportforbund (NLF) er en gjeng engasjert ungdom som bistår NLF i saker hva angår barn og ungdom.
Ungdomsutvalget består av en ungdomsrepresentant og en vararepresentant, i aldergruppen 15 – 25 år, fra hver seksjon (med unntak av ballongseksjonen).

 

Ungdomsutvalgets oppgaver er:

- informere om luftsport
- bistå i arbeidet med å rekruttere flere ungdom til luftsportsaktivitetene
- engasjere ungdom til å påta seg verv i klubber, seksjoner og sentralt
- påvirke ledere i klubb, seksjon og forbundet sentralt, til å involvere ungdom i utformingene av tilbudene i klubber, seksjoner og forbundet.

 

Se vår facebookside for mer informasjon, arrangementer, bilder/video og konkurranser:

https://www.facebook.com/groups/795634400501705/?fref=ts

 

 

Eller send oss en epost til:
kontakt.ungdomsutvalget@gmail.com